برگزاری  دوره های آموزشی  نرم افزار مدیریت آموزش از راه دور

  در تاریخ 28 ،26،24 تیر ماه  کلاس های دوره  آموزشی  نرم افزار مدیریت آموزش توسط شرکت سماسامانه  بصورت از راه دوردر دانشکده پرستاری لارستان  برگزار گردید. که

در پایـان دوره شرکت کنندگان مورد ارزشیابـی قرار گرفته  و گواهی شرکت در دوره با امتیـاز  آموزش ضمن خدمت ارایه  شد، خانم بذرافشان از دانشکده بهداشت در این دوره

شرکت داشتند.

          

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ