مصاحبه علمی

   در راستای ارتقای دانشکده و راه اندازی رشته های جدید از جمله کارشناسی تغذیه، در تاریخ 4/5/96 با حضور اساتید و اعضای هیأت علمی جهت جذب

آقای مهندس ساسان امانت کارشناس ارشد رشته تغذیه جلسه مصاحبه و پرزنت ایشان در محل دفتر ریاست دانشکده انجام پذیرفت. امید است در آینده

نزدیک این رشته راه اندازی شده و دانشکده بهداشت نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت فردی، اجتماعی و تغذیه جامعه را به عهده بگیرد. 

              
  
                                                                  

                                                             

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-4 10:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ