همراهي با اردوي جهادي

   در شنبه مورخ ١٢شهريور مـاه ١٣٩٦ رياست دكتـر محمدرضا عرفاني ، خانم ها طيبه نامي معاونت  توسعـه، زهرا مقصود مسئول دفتـر رياست، الهام غياثي

روابط عمومي از دانشكده بهداشت به ديدار دانشجويان شركت كننده اردوي جهادي دُرز و سايبان رفته و به كمك رساني و مشاوره مردم پرداختند.دكتر عرفاني

ضمـن خسته نباشيـد و تشكـر از دانشجويـان و مسئـول بسيج  دانشجويـي آقاي پور عابد، داشتن هـدف  و انجام كار به قصـد قرب الـي الله را يكـي از راه هاي

موفقيت برشمردند.

    
   
   

  تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-13 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ