دانشکده بهداشت در تکاپو

    مهر و بوی خوش علم و دانش، مهر و شور و نشاط دانشجویی، در راستای آمادگی لازم جهـت خدمت به دانشجویان عزیز جلسات مکرر در معاونت های

مختلف با حضور ریاست دانشکده تشکیل تا انشاالله بالاترین آمادگی لازم جهت حضور دانشجویان در بخش آموزشی، پژوهشی، خوابگاهی و رفاهی فراهم

آید . ریاست دانشکده آقـای دکتـر محمدرضا عرفـانی این شـور و نشاط  خدمت را حاصل خدا محـوری، تفکر  متعالی پرسنـل و داشتن برنامه، هـدف و عمل

کردن طبق منشور اخلاقی میداند و بخاطر این نعمت بزرگ خداوند  را شاکر و از تمامی اساتید، معاونین و پرسنل محترم دانشکده قدردانی دارد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-19 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ