شرح وظایف

1-    نظارت بر ثبت و ارسال کلیه نامه های دانشکده
2-    پیگیری و پاسخگویی نامه های ارباب رجوع
3-    وصول نامه های ارسالی و ارجاع و پیگیری به مسئولین مربوطه
4-    ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفتر مربوطه .
5-    حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-1 14:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ