نحوه تعامل دفاتر توسعه آموزش (EDO) با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)

1-     کلیه فعالیت های دفاتـر توسعه زیر نظـر ریاست دانشکـده ها و در راستای سیاست های مرکـز مطالعات و توسعه آموزش علـوم پزشکی (EDC) دانشگاه

انجام می پذیرد.

2-      ابلاغ مسئولیت های اجرائی اعضای EDO  شامل مسئول EDO ، اعضای محترم هیئت علمی همکار EDO  و کارشناسان EDO  توسط ریاست دانشکده
 
و بر اساس هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده صادر می گردد.

3-      دفتر توسعه موظف به ارسال گزارش عملکرد  می باشد .

4-      جلسات مشترک EDC  با دفتر توسعه آموزش ((EDO بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.

5-     نظارت و ارزشیابی فعالیت دفتر توسعه در دانشکده با رئیس دانشکده و در سطح دانشکده به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده
 
(EDC) خواهد بود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-6 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ