تاریخچه و معرفی
  این دفتر به منظور ارتقاء كيفيت آموزش و در راستاي سياستهـاي وزارت متبوع و برنامـه استراتژيك معاونت آموزشي دانشگاه و مركـزEDC   و همكاري رياست
 
دانشكده با ساختار و شرح وظایف از پيش تعيين شده،دائر و رسماً شروع بكار نمود.
اميد آنكه اين دفتر بتواند با حول و قوه الهي و بكارگيري تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقه مندان به امر بهبود و توسعه آموزش پزشكي و بهره گيري از نظـرات
 
و پيشنهادات سازنده دانشجويان و اساتيد، گامهاي موثري در ارتقاء كيفيت آموزش و رسيـدن به استانداردهاي جهاني بردارد.
زمینه های اصلی فعالیت این دفتر مشارکت در امور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروههای آموزشی و ارزشیبای کیفی فعالیتهای

آموزشی اساتید، پژوهش در آموزش، برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی می باشد.
                                                                        
                             
مسئول EDO دانشکده
نام و نام خانوادگي
راضیه ذوالقدر
سمت
معاون آموزشی دانشکده بهداشت
مدرك تحصيلي
کارشناس ارشد آموزش بهداشت و دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آدرس پست الكترونيكي
raziezolghadr@yahoo.com
 
       
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-6 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ