شرح وظایف کارشناس آموزش
امور کلاس ها:
1-     تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاس ها (تئوری و عملی) قبل از شروع هر نیمسال
2-     هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید
3-     تعیین کسری و جبرانی کلاس ها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران
4-     هماهنگی با نمایندگان کلاس ها (دانشجویان) جهت انجام امور مربوط به کلاس ها
5-     کنترل وسایل سمعی و بصری قبل از شروع کلاس ها و در طول ترم و هماهنگی با مدیر امور اداری دانشکده در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی و بررسی دستگاه‌های کلاس
6-      جوابگوئی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاس‌ها (تئوری و عملی) در تمام زمینه‌ها به اساتید و دانشجویان
7-     اطلاع رسانی‌های مورد نیاز (در بورد های مربوطه و به مسئول سایت)برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاس‌ها
8-     هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاس‌ها
9-     چک روزانه کلاس‌ها و حضور و غیاب ساعتی اساتید
 
امور مربوط به دانشجویان:
1-     همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده
2-     تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان
 
امور مربوط به امتحانات:
1-     هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری
2-     همکاری در دریافت سئوالات اساتید
3-     همکاری در پیگیری، تکثیر سئوالات و آماده سازی برگه‌های امتحانی
4-     همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان
5-     همکاری در دریافت لیست نمرات از اساتید
6-      کمک به برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن
7-     هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-8 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ