معاونت آموزشی دانشکده:
اساس یک دانشگاه مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیتها، برنامه ریزی ها و تلاش هایی که در این مرکز انجام می گیرد همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شکل گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی می باشد. بدیهی است که این مهم بایستی با برنامه ریزی صحیح و دقیق و عملکرد گسترده و فراگیر سازماندهی گردد.
در همین راستا معاونت آموزشی دانشکده بهداشت راه اندازی گردیده و مسئولیتها و وظایف زیر را به عهده دارد :
1-     برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
2-     برنامه ریزی برای جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
3-     برنامه ریزی در راستای جذب اساتید حق التدریس
4-     برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاستهای آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواستها
5-     نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
6-      اجرای سیاستهاو خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
7-     ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیتهای آموزشی در راستای مسئولیتهای محوله
8-     انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی
9-     رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان
10-پیگیری امور مشاوره دانشجویی
11-پیگیری ارزیابی اساتید
12-پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب، ریزنمرات، فارغ التحصیلی و ...)
13-ارزشیابی فرایندهای آموزشی و برون دادها
14-ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-31 12:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ