- اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمدرضا عرفانی سرپرست دانشکده بهداشت
دکتر محمدرضا زارع سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت
سرکار خانم راضیه ذوالقدر سرپرست معاونت آموزشی دانشکده بهداشت
سرکارخانم طیبه نامی سرپرست معاونت توسعه دانشکده بهداشت
سرکار خانم جهان بذرافشانکارشناس آموزش دانشکده بهداشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-23 14:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ