اعضای منتخب شوراء:
          1- مجید جنانی
         2- فرشته بهشتی نیا
         3- صدیقه عبدالهی
         4- فاطمه گودرزی
         5- کوثر ضاربی
         6- سارا قاسمی
                          لیست اعضای فعال کمیته تحقیقات دانشجویی
   
          
1- صدیقه عبدالهی                                                            16 -ناهید بهنام زاده
 
           2 - فاطمه گودرزی                                                            
17- سهیلا جعفری

          3- کبری حسین پور                                                           
 18-منوچهر ادیب

                 4- آسیه قبادی                                                                 19-سعید نگهبان

                 5-سارا قاسمی                                                                20- الهه شریعتی

                 6-فاطمه حسینی                                                             21- زهرا مراغه

                 7- فروزان حسنی                                                             22-شیوا پالیزدان

                 8-مهوش حقجو                                                                23- منصوره شفیعی

                 9-زهرا شاه محمدی                                                          24-ریحانه عبادی
         
          10 -مرجان اسدیار                                                           
  25- نسیمه توجهی
 
          11 -فاطمه نیک اندیش                                                       26-کوثر زردشت

          12 -سارا رهنما                                                                27-عبدالوهاب ولی پور  

          13-الهام نظری                                                                 28-احمد آرمنده

          14-نگار تمدنی                                                                
 29 -عاطفه محرر
 
          15-فاطمه شکوهی                                                          30- ماریا افسری       

         

          

         

          

          

         

      

         
         

        
         
      

          

         
                   

                                                                                                
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-14 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ