معاونت پژوهشی دانشکده:
   
   یکی از مهمترین رسالت‌های هر واحد دانشگاهی اهتمام ورزيدن به تحقیقات کاربردی و پژوهش های علمی است. در این خصوص یکی از ارکان اصلی و تأثیرگذار
 
جهت هدايت تحقيقات دانشگاهي به سمت اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي کشور، معاونت پژوهشی می‌باشد. بدین منظور معاونت پژوهشی با ایجاد بستر مناسب

 و اجرای راهکارهای مختلف، تلاش می‌نماید تا دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی با تلاش مضاعف به انجام تحقيقات بنیادی و کاربردی بر اساس نيازهای
 
منطقه‌ای، استانی و کشوری اقدام نمایند.
  لذا جهت نیل به این اهداف، معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت مسئولیت‌ها و وظایف زیر را به عهده دارد :
1-      نظارت بر حسن اجرای مصوبات پژوهشی که از طریق رییس دانشکده ابلاغ می‌شود و ایجاد زمینه مناسب جهت اجرایی شدن آن‌ها

2-     برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه گسترش فعالیت‌های پژوهشی دانشکده براساس اولویت‌های تحقیقاتی دانشکده و یا دانشگاه
 
3-     بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط و رییس دانشکده و بر اساس دستورالعمل‌های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
 
4-     نظارت بر نحوه وصول و هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات
 
5-     ارائه خدمات مشاوره‌ای، کارشناسی و تعیین داور در خصوص پروپوزال‌های تحقیقاتی دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی
 
6-     اولویت بخشیدن به طرح‌های دارای نوآوری و پژوهش‌های کاربردی بر اساس نیازهای منطقه، استان و کشور
 
7-     جستجوی عناوین طرح‌ها و تایید تکراری نبودن آن‌ها
 
8-     ارائه خدمات مشاوره‌ای، کارشناسی و تعیین داور در خصوص گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی
 
9-     کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشکده بر اساس تقویم تعیین شده در پروپوزال پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی
 
10-بررسی گزارش پیشرفت کار در حین انجام طرح‌های تحقیقاتی
 
11-بهبود کارایی و اثربخشی طرح‌های تحقیقاتی و حمایت همه جانبه از پژوهشگران
 
12-هماهنگی و برگزاری کارگاه‌های مرتبط با پژوهش براساس نیاز دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی
 
13-ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی و تنظیم گزارش سالیانه آن جهت ارائه به رییس دانشکده
 
14-همکاری در برنامه‌ریزی پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه
 
15-تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های پژوهشی براساس نیاز دانشکده
 
16-اصلاح و تعدیل آیین‌نامه‌های پژوهشی موجود و نظارت در اجرای صحیح آن‌ها
 
17-برگزاری و شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 
18-شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
 
19-پیگیری مکاتبات اداری و مصوبات شورای پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه و اطلاع‌رسانی در خصوص آن‌ها
 
20-هدایت، همکاری و نظارت بر فعالیت کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده
 
21-همکاری با سایر مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی دانشگاه
 
22-ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه علمی در دانشکده
 
23-نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوهشی و بانک‌های اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه‌های مربوط
 
24-نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 
25-انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشکده و یا دانشگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-25 14:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ