نام و نام خانوادگی: طیبه نامی
  مدرک: کارشناس مدیریت سوانح، دانشجویی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
  سمت: سرپرست معاونت توسعه و منابع دانشکده بهداشت اوز
  تلفن: 52518347-071
  ایمیل nami_behdasht@yahoo.com :
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 8:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ